Image
Image

Yhteistyökumppaneitamme

Image
Image

YHTEISTYÖSSÄ

Historialliset markkinat 

Isonkyrön 1700-luvun markkinoilla kohtaavat nykypäivän ihmiset ja itsetehdyt tuotteet vanhan ajan hengessä. Markkinat alkoivat vuonna 1994 järjestetyn Asemies-tapahtuman oheistapahtumana. Vuosien mittaan 1700-luvun markkinat on kasvanut koko maan tapahtumaksi. Tapahtuma on yksi maan suurimmista vanhan ajan markkinoista. Vuosittain markkinoilla on 15000-20000 kävijää. 

Isonkyrön 1700-luvun markkinoiden tuotevalikoimassa korostuvat itsetehdyt tuotteet. Toiminnan arvoja ovat käsityön arvostus ja kotimaisuuden kunnioitus. 

Markkinat järjestetään yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Markkinoita kehitetään markkinavierailta ja myyjiltä saadun palautteen perusteella. Markkinoiden järjestämisessä uudistutaan ajan vaatimusten mukaan, säilytetään tunnelma ja korkealaatuisuus sekä pidetään edelleen maan parhaan käsityöläisten vanha-aikateemaisten markkinoiden titteli.

Yhteistyön ja talkoon voima 

Markkinajärjestelyt tehdään pääasiassa vapaaehtoisvoimin. Markkinat työllistävät ja mahdollistavat monen paikallisen yhdistyksen toimintaa tuottaen toimintavaroja mm markkinoiden aikaisina myyntituloina. Mukana toimijoina ovat mm. Isonkyrön Lions Club, Lions Ladyt, Keskikunnan maa- ja kotitalousnaiset, Kyrön Voima, metsästysseurat, seurakunnat, Vainion Vesat, Kotiseutuyhdistys, Eläkeliitto, MLL ja 4h, Napuen perinne ja tykit sekä Napuen Mamsellit. 

Markkinoiden käytännön järjestelyistä vastaavat:
 • Marja Vaismaa, puheenjohtaja
 • Aino Ikola, rahastonhoitaja
 • Marja Lehtonen
 • Marina Roos
 • Merja Salmiranta
 • Richard Raven 
 • Tuula Nyman-Salminen
 • Esa Tarkka
 • Elina Kupari (hallituksen varajäsen)
Kaikki ei tapahdu itsestään tai pelkästään talkoilla. Tarvitsemme markkinaviikonloppuna tapahtuman ajaksi tekijöitä mm. siivoamaan, kokkaamaan, valvomaan ja vahtimaan. Mikäli sinulla on intoa ja vastuuntuntoa, ota yhteyttä markkinoiden vastuuhenkilöihin tai lähetä www-sivustolta löytyvästä yhteydenottolomakkeesta meille viesti. Mikäli olet kouluttautunut suuren yleisötapahtuman vaatimiin tehtäviin, sinulla on voimassaoleva järjestyksenvalvonta- ja /tai vartijakortti, tai hygieniapassi, ota yhteyttä. 

Vastuullinen toimija

Isonkyrön 1700-luvun markkinat huolehtivat viranomaisvelvoitteista. Haemme asianmukaiset luvat tapahtuman järjestämiselle. Jätehuolto toimii ja roskat päätyvät oikeaan paikkaan. Paikan päällä on myös ensiapupäivystys koko markkinoiden ajan. Järjestyksenvalvojat valvovat, että vieraamme käynti markkina-alueella on vaivatonta sekä turvallisuusmääräyksiämme noudatetaan; ethän tupakoi museo- ja markkina-alueella sekä koirat ovat koiraparkissa. Lisäksi alueen yövartioinnista on huolehdittu. Liikenteenohjaus huolehtii turvallisemmasta parkkeerauksesta sekä mahdollistaa liikenteen sujuvuutta. Zetor Zäföörit kuskaavat parkista perille sekä takaisin. 

Tietosuoja

Yhdistyksellä on ajantasainen tietosuoja- ja rekisteriseloste, johon voi tutustua ottamalla yhteyttä puheenjohtajaan. 

GENOM SAMARBETE

Den historiska marknaden

På Storkyro 1700-talsmarknad möts nutida människor och självgjorda produkter i en historisk anda. Marknaden föddes som ett biprogram till den år 1994 arrangerade ”Asemies”-tillställningen. Under årens lopp har 1700-talsmarknaden vuxit till ett landsomfattande evenemang. 1700-talsmarknaden är en av landets största historiska marknader. Årligen samlas 15 000-20 000 marknadsbesökare i Storkyro.

Produktsortimentet på marknaden består främst av självgjorda produkter. Storkyro 1700-talsmarknad syftar till att främja uppskattningen av äkta, inhemskt hantverk.

Marknaden anordnas genom gott samarbete mellan lokala aktörer. 1700-talsmarknaden utvecklas kontinuerligt på basen av respons och utvecklingsförslag av såväl marknadsförsäljare som -besökare. Marknadsarrangemangen förnyas enligt tidens krav utan att kompromissa den fina gammaldags stämningen eller de höga kvalitetskraven. Storkyro 1700-talsmarknad syftar till att bibehålla titeln som den bästa historiska marknaden i landet.

Styrkan av samarbete och talkoanda

Marknaden byggs till största delen upp genom frivilligarbete. Utöver detta utökar marknaden många lokala föreningars verksamhetsekonomi genom att bl.a erbjuda förtjänstmöjligheter under helgen genom försäljning. Exempel på medaktörer är Storkyro Lions Club, Lions Ladies, Isonkyrön maa- ja kotitalousnaiset, Kyrön Voima, jaktföreningarna, församlingarna, Vainion Vesat, Hembyggdsföreningen, Pensionärsförbundet, MLL, 4H samt Napuen Mamsellit.

För organiseringen ansvarar:

 • Marja Vaismaa, ordförande
 • Aino Ikola, kassör
 • Marja Lehtonen
 • Marina Roos
 • Merja Salmiranta
 • Richard Raven
 • Tuula Nyman-Salminen
 • Esa Tarkka
 • Elina Kupari (vice)

Allt sker icke av sig själv eller genom talko. Det behövs flinka händer under marknadsveckoslutet som t.ex städar, lagar mat, övervakar samt vaktar. Om du har ett starkt intresse och en hög arbetsmoral hör av dig till marknadens kontaktpersoner eller skicka ett meddelande via marknadens kontaktblankett på www-sidorna. Ta kontakt ifall du har utbildning som är relevant vid stora tillställningar, du har ett ordningsmannakort, väktarkort eller ett hygienpass som är i kraft.

En ansvarsfull aktör

Storkyro 1700-talsmarknad följer myndighetsdirektiven. Vi gör de adekvata ansökningarna som krävs av diverse myndigheter för att anordna ett stort publikevenemang. Avfallshanteringen fungerar och skräpet hamnar på rätt ställe. Det finns första hjälp att tillgå på plats och ställe under hela öppethållningstiden. Ordningsmannapersonalen håller ordning samt övervakar att säkerhetsföreskrifterna följs så marknadsbesökarna kan känna sig trygga och njuta av upplevelsen. Du avhåller väl dig från att röka på marknads- och museiområdet? Hundarna bör lämnas på hundparkeringen. Nattövervakningen av hela området är omskött. Trafikdirigeringen gör det lättare att parkera samt säkerställer en smidigt löpande trafik. Zetorchaufförerna skjutsar besökarna tryggt till och från parkeringen.

Datasekretess

Marknadsföreningen har ett uppdaterat dataskydds- och dataregisterreferat. Du kan bekanta dig med dem genom att kontakta föreningens ordförande.